Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ