Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Απόφαση παράτασης ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού-λογισμικού

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης σας ενημερώνει ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού-λογισμικού και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές.

 

Παρακάτω επισυνάπτεται η σχετική απόφαση:

 

-Απόφαση παράτασης ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού-λογισμικού