Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διαγωνισμός Άνω των Ορίων για σύναψη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών: “Υπηρεσίες εκπόνησης ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης και Αποκατάστασης Ενδιαιτήματος της Νανόχηνας (Anser erythropus), στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου”

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για την ανάθεση των Υπηρεσιών "Υπηρεσίες εκπόνησης ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης και Αποκατάστασης Ενδιαιτήματος της Νανόχηνας (Anser erythropus), στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου"

 

Παρακάτω επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία:

1)Προκήρυξη LIFE E.E.

2)Περίληψη LIFE

3)Διακήρυξη LIFE