en

1-1628593829

barkada-en

Random photo

  • Αμμοθινική βλάστηση / Dunes vegetation (A. Athanasiadis)
wallpapers

In the Evros Delta, I like to:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΕBΡΟΥ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Πληροφορίες: Μακρυγιάννη Ελένη

Τηλ.: 2551061000

Φαξ: 2551061000

Email: info@evros-delta.gr Τραϊανούπολη, 18 Νοεμβρίου 2011

Αρ. Πρωτ. 544

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΒΕΡΟΥ

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου, στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών» του Πράσινου Ταμείου, λαμβάνοντας υπόψη:

  • · Το νόμο 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 112/2010), όπως ισχύει,
  • · Την υπ’ αρ. πρωτ. 1559/19.10.2011 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για την υποβολή Προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών»,
  • · Την υπ’ αρ. 8/15.11.2011 απόφαση της 17ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου περί έγκρισης της από 3.11.2011 Πρότασης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου για ένταξη στο παραπάνω Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα,
  • · Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για την σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου (ΥΑ 51996/2004 ΦΕΚ Β΄1890),
  • · Την υπ. αριθμ. 86/2011 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου σύμφωνα με τη οποία μεταξύ άλλων α) εγκρίθηκε η πρόσκληση υποβολής σφραγισμένων προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την εκτέλεση εργασιών επισκευής-συντήρησης του Κέντρου Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου,, συμπεριλαμβανομένου και του ανάλογου Φ.Π.Α., β) εγκρίθηκε η διενέργεια της σχετικής διαδικασίας, και γ) ορίστηκαν η Επιτροπή Ανάθεσης και η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά, νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση εργασιών επισκευής-συντήρησης του Κέντρου Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού ευρώ εννέα χιλιάδων (9.000,00), συμπεριλαμβανομένου και του ανάλογου Φ.Π.Α

Α. Εργασίες

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν την εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου στην Τραϊανούπολη:

-              Επισκευή τουαλετών

-              Επισκευή ρωγμών στην τοιχοποιία του κτίσματος

-              Βάψιμο εσωτερικής και εξωτερική τοιχοποιίας κτίσματος

-              Επισκευή μαρμάρων και πετρών στον περιβάλλοντα χώρο

-              Επισκευή ηλεκτρικών στον περιβάλλοντα χώρο

-              Επισκευή στο κιόσκι και τα παγκάκια στον περιβάλλοντα χώρο

Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης (αλλαγή καυστήρα, θερμαντικών σωμάτων και συντήρηση συστήματος σωληνώσεων). Στον προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται και η αγορά των σχετικών υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμού.

Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες εξειδικεύονται ως ακολούθως:

Επισκευή χώρων υγιεινής: Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει 
αντικατάσταση μέρους του δικτύου αποχέτευσης στον κλάδο που βρίσκεται 
στο υπόγειο με ταυτόχρονη απόφραξη του (εφόσον αυτό είναι απαραίτητο) 
από τον χώρο του υπογείου μέχρι τον βόθρο. Σκοπός των εργασιών είναι η 
αντιμετώπιση των διαρροών που παρατηρήθηκαν στο μέρος του δικτύου που 
προαναφέρθηκε.
Εργασίες χρωματισμών: Απόξεση παλαιών χρωματισμών, αστάρωμα και 
χρωματισμός με τουλάχιστον δύο χέρια πλαστικού χρώματος. Η εργασία 
αυτή θα εκτελεστεί εξωτερικά στο σύνολο του κτηρίου με τη 
χρησιμοποίηση πλαστικού χρώματος τύπου Relief με στεγανωτικές 
ιδιότητες, ενώ εσωτερικά θα εκτελεστεί στην αίθουσα προβολών του 
κτηρίου. Πριν την εκτέλεση των χρωματισμών θα προηγηθεί η αποκατάσταση 
τυχόν προβλημάτων στην μορφή των επιφανειών (ρωγμές, σκασίματα στα 
επιχρίσματα κλπ) έτσι ώστε η τελικά προκύπτουσα επιφάνεια να είναι 
άρτια. Η επιλογή των χρωμάτων θα είναι αποκλειστικά ευθύνη του Φορέα 
Διαχείρισης.
Αποκατάσταση δαπέδων περιβάλλοντα χώρου: Αφαίρεση και επανατοποθέτηση 
των μαρμάρινων ή κατά περίπτωση λίθινων πλακών / βαθμίδων των δαπέδων 
εξωτερικά των εισόδων του κτηρίου, στοκάρισμα και κλείσιμο των αρμών 
και ρωγμών. Όπου απαιτηθεί θα γίνει αντικατάσταση τεμαχίων μαρμάρου ή 
πέτρας όμοιας ποιότητας και προέλευσης  κατόπιν της απολύτου έγκρισης 
του Φορέα Διαχείρισης.
Επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο: Αποκατάσταση της ηλεκτρικής παροχής 
στο εξωτερικό δίκτυο φωτισμού του κτηρίου. Αποκατάσταση φθορών σε 
ξύλινους πάγκους και στο κιόσκι.
Θέρμανση: Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης με τοποθέτηση νέου 
καυστήρα-λέβητα (να φέρουν σήμανση CE, να έχουν πιστοποίηση του 
κατασκευαστή ότι τα υλικά κατασκευής τους δεν περιέχουν βλαβερές 
ουσίες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να είναι τεχνολογίας 
εξοικονόμησης ενέργειας και χαμηλών εκπομπών) ισχύος 100,000 - 120,000 
Kcal/h με ταυτόχρονη αντικατάσταση οξειδωμένων σωληνώσεων και 
τοποθέτηση 3 νέων θερμαντικών σωμάτων. Σε συνεννόηση  με τον Φορέα 
Διαχείρισης θα αποφασιστεί η αντικατάσταση κυκλοφορητής, δοχείο 
διαστολής και πίνακας λέβητα  με όργανα και θερμόμετρα.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδώσει κάθε τυχόν απαιτούμενη άδεια ή να λάβει κάθε τυχόν απαιτούμενη έγκριση από κάθε αρμόδια Υπηρεσία στο όνομα του Φορέα Διαχείρισης.

Τα παραδοτέα θα πρέπει να έχουν παραδοθεί μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2011.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εννέα χιλιάδων (9.000,00) συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της παροχής των υπηρεσιών θα βαρύνει τις πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου.

Β. Υποβολή προσφοράς

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο.

Χρόνος και τόπος υποβολής προσφοράς

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί, είτε να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορέα στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου, στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου στην Τραϊανούπολη, με μέριμνα ώστε η παράδοση να γίνει το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών, δηλ. την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 13.00 μ.μ. στην ταχυδρομική διεύθυνση Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου, Τραϊανούπολη Τ.Κ. 68100. Αρμόδιος υπάλληλος για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων είναι Μακρυγιάννη Ελένη.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι τριάντα (30) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Φάκελος προσφοράς

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα:

1. α) Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα του Υποψηφίου.

β) Σε περίπτωση νομικού προσώπου ή ένωσης τα έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος την προσφορά.

2. Τεχνική έκθεση σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, τον εξοπλισμό που πρόκειται να εγκατασταθεί και τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

3. Οικονομική προσφορά, στην οποία θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς το ποσό με και χωρίς το ανάλογο ΦΠΑ.

Γ. Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011 στις 13.30 μ.μ. σε κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάθεσης με την ακόλουθη διαδικασία:

Α. Ανοίγεται ο φάκελος της προσφοράς και ελέγχονται τα δικαιολογητικά.

Β. Ακολουθεί η αξιολόγηση των τεχνικών εκθέσεων των προσφορών που κρίθηκαν τυπικά παραδεκτές. Οι προσφορές βαθμολογούνται με ελάχιστο βαθμό το 100 και μέγιστο βαθμό το 110. Με βάσει τα αποτελέσματα της τεχνικής αξιολόγησης καταρτίζεται κατάλογος αποδεκτών προσφορών κατά σειρά βαθμολόγησης.

Γ. Εξετάζονται και αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές.

Έκαστος Υποψήφιος βαθμολογείται για την οικονομική του προσφορά, με τον τύπο:

ΟΑ =   ΧΟΠ x 100
ΟΠΔ

Όπου:   ΟΑ  =   Βαθμολογία οικονομικής προσφοράς Υποψηφίου

ΧΟΠ =   Χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ όλων των Υποψηφίων

ΟΠΔ =   Οικονομική προσφορά Υποψηφίου

Η βαθμολογία ΟΑ στρογγυλεύεται στον πλησιέστερο ακέραιο.

Δ. Ακολουθεί η τελική κατάταξη των προσφορών με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

i.             Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης κάθε Υποψηφίου υπολογίζεται με τον τύπο:

Β  =  0,70 (ΤΑ)  +  0,30 (ΟΑ)

Όπου:   Β    =   Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης του Υποψηφίου

ΤΑ  =   Η βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης του Υποψηφίου

ΟΑ  =   Η βαθμολογία της οικονομικής αξιολόγησης του Υποψηφίου

ii.            Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης Β υπολογίζεται από τον παραπάνω τύπο με ακρίβεια ενός δεκάτου της μονάδας.

iii.           Ανάδοχος αναδεικνύεται ο Υποψήφιος που θα λάβει το μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης Β.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής Βαθμολογίας.

Δ. Ανάθεση– Υπογραφή σύμβασης

Η Επιτροπή Ανάθεσης συντάσσει Πρακτικό, το οποίο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης προς επικύρωση των αποτελεσμάτων. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται με φαξ σε όλους τους Υποψηφίους.

Μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και του Υποψηφίου που επελέγη υπογράφεται σύμβαση.

Ο επιλεγής Υποψήφιος θα πρέπει να προσέλθει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, διαφορετικά η σύμβαση υπογράφεται με τον αμέσως επόμενο σε κατάταξη Υποψήφιο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Ανδρέας Ι. Αθανασιάδης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δημοσιεύτηκε στης 03 Jul 2020

Read more
eok epperaa ypourg

espa

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξη
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Select language

enggr

Search

diavgia
joomla 1.7