Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόγραμμα προσέλκυσης αναπαραγωγής για Τυτώ

Η ποικιλία των βιοτόπων του Δέλτα του Έβρου παρέχει τις καλύτερες προϋποθέσεις για άφθονη τροφή αλλά παρουσιάζει έλλειψη κατάλληλων σημείων για τη φωλεοποίηση κάποιων ειδών.

 

Πρόσφατα, έπειτα από πρωτοβουλία και χρηματοδότηση της BIRDWING (Birdwatching in Northern Greece) με σκοπό την προσέλκυση της αναπαραγωγής των Τυτώ και φυσικά την υποστήριξη της παρουσίας τους στο Δέλτα του Έβρου έγινε τοποθέτηση τριών τεχνητών φωλιών από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης σε κτίρια και δέντρα σε διαφορετικούς οικοτόπους.

 

Οι φωλιές θα παρακολουθούνται από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης και προσδοκούμε το εγχείρημα προσέλκυσης και αναπαραγωγής των  Τυτώ να έχει επιτυχία!

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 26 Απρίλιος 2017 12:13