Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Υγρότοπος ή σκουπιδότοπος;;;;;

Αυτό το ερώτημα κλήθηκε να απαντήσει ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης, με τη συνεισφορά της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την Προστασία των Υδάτινων Οικοσυστημάτων i-Sea, στο πλαίσιο του προγράμματος @BioLearnBSB .

Έπειτα από επιτόπια έρευνα, καταγραφή των απορριμμάτων για τη διερεύνηση των τύπων και της ποσότητάς τους, συλλογή δειγμάτων για τη διερεύνηση εμφάνισης μικροπλαστικών με τη συμβολή της Δρ. @Karapanagioti Hrissi, καθώς και συλλογή πληροφοριών από την ίδια την τοπική κοινότητα μέσω ερωτηματολογίων, τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν ότι ο υγρότοπος αυτός, είναι αποδέκτης υψηλής συγκέντρωσης απορριμμάτων και άλλων ρυπαντών. Ακόμη αξιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα παλαιότερων ερευνών, όπως τα δεδομένα βενθικών απορριμμάτων που έχουν συλλεγεί στο πλαίσιο του προγράμματος #ΨαρεύονταςΑπορρίμματα και βαρέων μετάλλων που έχουν συλλεγεί μέσα από το πρόγραμμα «Η αλιεία και το εμπόριο ελασμοβράγχιων στο Βόρειο Αιγαίο».

Γι’ αυτό το λόγο ολοκληρώθηκε και δημιουργήθηκε ένα εγχειρίδιο καλών πρακτικών με σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε, προκειμένου να ενημερωθείτε και να ενεργήσετε ενάντια στη ρύπανση των θαλάσσιων απορριμμάτων.

Βρείτε τα αποτελέσματα για τη ρύπανση στο Δέλτα του Έβρου εδώ: https://bit.ly/3dosukd

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα BioLearn εδώ: http://bio-learn.org/

Βρείτε το εγχειρίδιο καλών πρακτικών εδώ: ️ Biolearn Manual  https://www.dropbox.com/home