Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις Υπηρεσίες Field Officer για τη δράση Α2 του προγράμματος LIFE19 NAT/LT000898 «Providing a climate resilient network of critical sites for the Lesser White-fronted Goose in Europe»

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για τις Υπηρεσίες Field Officer για τη δράση Α2 του προγράμματος LIFE19 NAT/LT000898 «Providing a climate resilient network of critical sites for the Lesser White-fronted Goose in Europe» (Υπηρεσίες μηχανικού για την προτετοιμασία δράσεων για την διαχείριση των βιοτόπων της Νανόχηνας)

 

Παρακάτω επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία:

1) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2) Παράρτημα Α- Έντυπο προσφοράς

3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - Πρόταση Προγράμματος LIFE

 

4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – Partnership Agreement του Φορέα Διαχείρισης με τον επικεφαλή εταίρο του προγράμματος LIFE

 Το παράρτημα Δ-Partnership Agreement του Φορέα Διαχείρισης με τον επικεφαλή εταίρο του προγράμματος LIFE, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το ζητήσουν από την Αναθέτουσα  Αρχή.