gr

1-1628593829

barkada

Τυχαία φωτογραφία

  • Αγκαθοκαλημάνα / Spur-winged Plover (Vanellus spinosus) (S. Mills)
wallpapers

Στο Δέλτα του Έβρου, μου αρέσει να:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΕΝΑΚ)

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Πληροφορίες: Μακρυγιάννη Ελένη

Τηλ.: 2551061000

Φαξ: 2551061000

Email: info@evros-delta.gr Τραϊανούπολη, 18 Νοεμβρίου 2011

Αρ. Πρωτ.548

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΕΝΑΚ)

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου, στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών» του Πράσινου Ταμείου, λαμβάνοντας υπόψη:

  • · Το νόμο 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 89/2008), όπως ισχύει,
  • · Το νόμο 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 112/2010), όπως ισχύει,
  • · Την υπ’ αρ. πρωτ. 1559/19.10.2011 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για την υποβολή Προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών».
  • · Την υπ’ αρ. 8/15.11.2011 απόφαση της 17ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου περί έγκρισης της από 3.11.2011 Πρότασης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου για ένταξη στο παραπάνω Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα,
  • · Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για την σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου (ΥΑ 51996/2004 ΦΕΚ Β΄1890),
  • · Την υπ. αριθμ. 86/2011 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου σύμφωνα με τη οποία μεταξύ άλλων α) εγκρίθηκε η πρόσκληση υποβολής σφραγισμένων προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή για την εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον , συμπεριλαμβανομένου και του ανάλογου Φ.Π.Α., β) εγκρίθηκε η διενέργεια της σχετικής διαδικασίας, και γ) ορίστηκαν η Επιτροπή Ανάθεσης και η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά, νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές για την εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον  Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων [ΚΕΝΑΚ, Δ6/Β/οικ.5825/30-03-2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β΄ 407)], με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού ευρώ δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00), συμπεριλαμβανομένου και του ανάλογου Φ.Π.Α

Α. Στοιχεία μελέτης

Τα παραδοτέα είναι η εκπόνηση πακέτου μελετών (Η/Μ εγκαταστάσεων και μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, λέβητα, εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ) για το κτίριο που πρόκειται να κτισθεί για να στεγασθούν τα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης επί του ίδιου οικοπέδου, στο οποίο στεγάζεται σήμερα και το Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου.

Η εκπόνηση της μελέτης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2011.

Για την εκτέλεση της σύμβασης ο Φορέας Διαχείρισης θα παραδώσει στον Ανάδοχο όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του και ιδίως αντίγραφο της υπ’ αρ. 144/2006 άδειας που είχε εκδοθεί από την Νομαρχία Έβρου καθώς και όλα τα αρχιτεκτονικά και άλλα σχέδια που είχαν συνταχθεί και εγκριθεί σχετικά με το εν λόγω κτήριο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκπόνηση της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των ευρώ δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της μελέτης θα βαρύνει τις πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου.

Β. Υποβολή προσφοράς

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν όλοι οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί.

Χρόνος και τόπος υποβολής προσφοράς

Η προσφορά  θα πρέπει να υποβληθεί, είτε να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορέα στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου, στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου στην Τραϊανούπολη, με μέριμνα ώστε η παράδοση να γίνει το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών, δηλ. την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 13.00 μ.μ. στην ταχυδρομική διεύθυνση Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου, Τραϊανούπολη Τ.Κ. 68100. Αρμόδιος υπάλληλος για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων είναι Μακρυγιάννη Ελένη.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι τριάντα (30) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Φάκελος προσφοράς

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα:

1. α) Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα του Υποψηφίου.

β) Αντίγραφο πτυχίου Μηχανολόγου μηχανικού και άδεια άσκησης επαγγέλματος

γ) Σε περίπτωση νομικού προσώπου ή ένωσης τα έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος την προσφορά.

2. Οικονομική προσφορά, στην οποία θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς το ποσό με και χωρίς το ανάλογο ΦΠΑ.

Γ. Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011 στις 13.30 μ.μ. σε κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάθεσης με την ακόλουθη διαδικασία:

Α. Ανοίγεται ο φάκελος της προσφοράς και ελέγχονται τα δικαιολογητικά.

Β. Εξετάζονται και αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφορών που κρίθηκαν τυπικά παραδεκτές.

Γ. Ακολουθεί η κατάταξη των προσφορών με βάση την χαμηλότερη τιμή.

Σε περίπτωση που περισσότεροι Υποψήφιοι έχουν υποβάλει την ίδια οικονομική προσφορά, η ανάθεση γίνεται κατόπιν κλήρωσης.

Δ. Ανάθεση– Υπογραφή σύμβασης

Η Επιτροπή Ανάθεσης συντάσσει Πρακτικό, το οποίο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης προς επικύρωση των αποτελεσμάτων. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται με φαξ σε όλους τους Υποψηφίους.

Μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και του Υποψηφίου που επελέγη υπογράφεται σύμβαση.

Ο επιλεγείς Υποψήφιος θα πρέπει να προσέλθει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, διαφορετικά η σύμβαση υπογράφεται με τον αμέσως επόμενο σε κατάταξη Υποψήφιο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Ανδρέας Ι. Αθανασιάδης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δημοσιεύτηκε στης 03 Ιουλ 2020

Read more
eok epperaa ypourg

espa

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξη
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιλογή γλώσσας

enggr

Αναζήτηση

Διαγωνισμοί

diavgia
joomla 1.7