Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ανακοινώνει την πρόσληψη 475 ατόμων για την υλοποίηση του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στο Νομό Έβρου

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Τετρακοσίων Εβδομήντα Πέντε (475) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Έβρου, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

Στον σύνδεσμο βρίσκονται η προκυρηξη, η αιτηση και οδηγίες συμπληρωσης. ΕΔΩ