Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διευκρίνιση σε ερώτημα σχετικά με τον Συνοπτικό διαγωνισμό υπηρεσιών "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΠΟΜΠΩΝ"

Διευκρίνιση σε ερώτημα σχετικά με τον Συνοπτικό διαγωνισμό υπηρεσιών "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΠΟΜΠΩΝ" (αρ. πρωτ. 103/16.02.2021).

Παρακάτω επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο:

 

Διευκρίνιση σε ερώτημα σχετικά με τον Συνοπτικό διαγωνισμό υπηρεσιών "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΠΟΜΠΩΝ"